“Un missatge a tots els veïns i veïnes:


compto amb vosaltres, comptem amb vosaltres,


per viure un nou període de creixement a la ciutat”.


Instagram

L'ALCALDESSA I ELS CIUTADANS